Sinds 2022 hebben we onze compleet nieuwe fabriek in IJsselstein in gebruik. De locatie wordt gezien als een van de modernste ter wereld en bestaat uit een slachterij, uitsnijderij en uitbenerij met geïntegreerd vrieshuis. Alles onder één dak. Het gebouw is gebouwd onder de hoogste duurzaamheidsnorm BREEAM outstanding. Mede dankzij deze investering kunnen we zeer efficiënt volgens de hoogste kwaliteitsnormen produceren.

Een van de modernste vleesbedrijven ter wereld
Sinds eind 2015 is de compleet nieuwe slachterij van Westfort in gebruik. Een slachterij waarin extra is geïnvesteerd in dierenwelzijn, betere vleeskwaliteit en duurzame energie-oplossingen. Begin 2019 startte Westfort met de bouw van fase twee, een volledig nieuwe uitsnijderij en uitbenerij. Aan deze nieuwe lijn is een invries- en vriesopslag gekoppeld. Sinds de realisatie hiervan kan Westfort zich met trots een van de modernste en compleetste vleesbedrijven ter wereld noemen.

Westfort heeft alle faciliteiten op één locatie en dat levert een aantal voordelen op. Eén van de belangrijkste is dat we door deze centralisatie de interne logistiek enorm hebben verbeterd. Daarnaast werken de medewerkers met de nieuwste vleesverwerkings technologieën. Tenslotte kunnen klanten er zeker van zijn dat op de meest efficiënte wijze en volgens de hoogste standaarden aan hun producten wordt gewerkt. Hierdoor ontstaat een beter product, duurzamer geproduceerd en volgens de hoogste standaard.

BREEAM-NL ambitie
Om de MVO doelstellingen van Westfort vleesproducten ook bij de nieuwbouw waar te maken, is al in de voorbereiding gekozen voor een projectaanpak volgens BREEAM-NL. De  BREEAM-NL doelstellingen op het gebied va. energiezuinigheid, gezondheid, en de sociale aspecten sluiten  naadloos aan op de MVO ambities van Westfort vleesproducten. In het bijzonder aan gezondheid, comfort, en sociaal belang hecht Westfort vleesproducten veel waarde.

In lijn met de verwachtingen die Westfort vleesproducten aan zichzelf stelt, met betrekking tot duurzaam ondernemerschap, leggen we voor de nieuwbouw de lat hoog. We zijn er dan ook dan ook trots op dat we de hoogst haalbare norm “Outstanding” hebben kunnen realiseren.

Bekijk hier onze BREAAM-NL case study.

Westfort vestiging

Nieuw vrieshuis

Om de hoge kwaliteit van producten te waarborgen, worden deze in korte tijd gekoeld tot minimaal -18 °C. Hierdoor blijft de structuur van de producten intact en worden eigenschappen zoals vitamines en proteïnen behouden.

Uitsnijderij - alles in een lijn

Door middel van de nieuwste technieken worden de verschillende concepten in één lijn en strikt gescheiden verwerkt. Vaste regels en procedures zorgen ervoor dat Westfort de wereldwijd geëiste kwaliteit en voedselveiligheid continu kan waarborgen.

Westfort bacon

De productie van wekelijks 350.000 kg bacon verloopt grotendeels geautomatiseerd. Het sorteren van gelijksoortige buiken en het gebruik van diverse recepten gebeurt volgens specifieke klantwensen.

Slachterij

Eind 2015 nam Westfort de compleet nieuwe slachterij in gebruik. Een slachterij waarin extra is geïnvesteerd in dierenwelzijn, betere vleeskwaliteit en duurzame energie-oplossingen.

Zo dragen wij bij aan duurzaam Nederlands varkensvlees