Westfort realiseert tussen 2014 en medio 2021 één van de modernste vleesverwerkingslocaties met geïntegreerd vrieshuis wereldwijd. We kiezen voor een projectaanpak volgens BREEAM-NL en ambiëren een minimale BREEAM-NL score van ‘’Excellent’’ te behalen.

Wij bouwen aan onze toekomst
Eind 2015 nam Westfort de compleet nieuwe slachterij in gebruik. Een slachterij waarin extra is geïnvesteerd in dierenwelzijn, betere vleeskwaliteit en duurzame energie-oplossingen. Begin 2019 startte Westfort met de bouw van fase twee, een volledig nieuwe uitsnijderij en uitbenerij. Aan deze nieuwe lijn wordt een invries- en vriesopslag gekoppeld. Na realisatie hiervan kan Westfort zich met trots een van de modernste en compleetste vleesbedrijven ter wereld noemen.

De keuze om alle nieuwe faciliteiten op één locatie te gaan realiseren levert een heel aantal voordelen op. Eén van de belangrijkste is dat we door deze centralisatie de interne logistiek enorm verbeteren. Daarnaast gaan de medewerkers werken met de nieuwste vleesverwerkingstechnologieën. Tenslotte kunnen klanten er zeker van zijn dat op de meest efficiënte wijze en volgens de hoogste standaarden aan hun producten wordt gewerkt. Hierdoor ontstaat een beter product, duurzamer geproduceerd volgens de hoogste standaard.

BREEAM-NL ambitie
Om de MVO doelstellingen van Westfort vleesproducten ook bij de nieuwbouw waar te maken, is al in de voorbereiding gekozen voor een projectaanpak volgens BREEAM-NL. De doelstellingen van BREEAM-NL voor o.a. energiezuinigheid, gezondheid, en de sociale aspecten passen naadloos op de MVO ambities van Westfort vleesproducten. In het bijzonder aan gezondheid, comfort, en sociaal belang hecht Westfort vleesproducten veel waarde.

In lijn met de verwachtingen die Westfort vleesproducten aan zichzelf stelt, met betrekking tot duurzaam ondernemerschap, leggen we voor de nieuwbouw de lat hoog. We hebben de ambitie om een minimale BREEAM-NL score van ‘’Excellent’’ te behalen.

Bekijk hier onze BREAAM-NL case study.

Een kijkje in de toekomst

Westfort vestiging

Nieuw vrieshuis

Om de hoge kwaliteit van producten te waarborgen, worden deze in korte tijd gekoeld tot minimaal -18 °C. Hierdoor blijft de structuur van de producten intact en worden eigenschappen zoals vitamines en proteïnen behouden.

Westfort bacon

De productie van wekelijks 350.000 kg bacon verloopt grotendeels geautomatiseerd. Het sorteren van gelijksoortige buiken en het gebruik van diverse recepten gebeurt volgens specifieke klantwensen.

Alles in een lijn

Door middel van de nieuwste technieken worden de verschillende concepten in één lijn en strikt gescheiden verwerkt. Vaste regels en procedures zorgen ervoor dat Westfort de wereldwijd geëiste kwaliteit en voedselveiligheid continu kan waarborgen.

Transparantie

Westfort geeft bijna dagelijks rondleidingen door de slachterij aan bezoekers van over de hele wereld.

Controle op processen

Dertien camera’s houden 24 uur per dag toezicht op de stal en de verdoving. De ontvangst van de dieren en het slachtproces staan onder continu toezicht van dierenartsen van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Van afvalstromen tot energie

Met behulp van de innovatieve vergistingsinstallatie produceert Westfort 30% van het eigen elektrisch vermogen en 80% van het eigen thermisch vermogen. Restproducten van de slachterij worden op eigen terrein omgezet in energie en mest.

Bekijk de voortgang van de nieuwbouw

Onze bouwpartners

Voor het bouwen met BREEAM zijn wij als opdrachtgever afhankelijk van de juiste partijen die ons hierin willen en kunnen ondersteunen. Ook van de bouwpartners wordt er verwacht mee te denken om het hele proces BREEAM te laten verlopen.

Voor de start van de bouw van Westfort Fase 2 hebben wij uitgebreid onderzoek gedaan en diverse partijen gesproken die ons hierin kunnen helpen. Westfort stelt graag de bouwpartners voor.

Promad
BREEAM NL
Linneman
Sparkling Projects
Marel Meat
Schimmel Oudewater
Bunnik Bouw
B&V techniek
Benschop
DVO
ECR
Inoflex
Inther
Logiqs
Oranjedak
Plomp
RBK Group
Ruys Vloeren
Stow
Trapo
Umia
vd Brink BV
VHI
Vloertechniek
VST Fire Solutions