Om onze kwaliteit te garanderen produceert Westfort volgens eisen van goede en sluitende kwaliteitssystemen, zoals IFS- en BRC-richtlijnen. Jaarlijks controleren externe partijen, overheden en onze afnemers of wij de gestelde richtlijnen op de juiste manier toepassen.

Gegarandeerd het juiste product
Westfort produceert varkensvlees in verschillende concepten van Keten Duurzaam Varkensvlees tot Biologisch varkensvlees. Omdat ieder concept zijn eigen protocollen heeft, worden de verschillende vleesstromen in onze slachterij strikt gescheiden verwerkt. Als kanalisatiesysteem hanteren we een innovatief gekleurd lichtsysteem waarmee de verschillende concepten worden geduid. Zo is voor alle medewerkers altijd direct duidelijk welke vleesstroom op dat moment wordt verwerkt.

Speciale kanalisatieteams
Niet alleen het CBD, certificeringsbureau CGD B.V. en Skal controleren of wij werken volgens de vastgestelde normen, ook onze speciale kanalisatieteams controleren dagelijks ons kanalisatiesysteem dat ervoor zorgt dat de vleesstromen van de verschillende concepten strikt gescheiden blijven.

Leven lang leren
Omdat Westfort veel waarde hecht aan de betrokkenheid en vakbekwaamheid van haar medewerkers, zijn training en opleiding voor het team speerpunt. Opleidingen in productkennis, hygiëne, veilig werken en/of voedselveiligheid zorgen voor bekwame vakmensen en garantie van onze kwaliteit.

Gedragscode Vleessector
Westfort heeft de sectorspecifieke gedragscode, een gids voor gepast gedrag en correct handelen op het gebied van voedselveiligheid en productintegriteit binnen de vleessector, ondertekend. Het uitgangspunt van deze COV Code is dat de ondertekenaars ervan zich met betrekking tot borging van voedselveiligheid en voedselintegriteit houden aan alle wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd in de Europese en nationale wetgeving.

Wereldwijde kwaliteitseisen
Westfort voldoet niet alleen aan binnenlandse en EU-kwaliteitseisen, maar is ook door de volgende landen goedgekeurd om haar producten daarnaartoe te exporteren: Zuid-Korea, China, Singapore, Taiwan, de Filippijnen, Canada, Hongkong, Zuid-Afrika, Japan, Vietnam, Indonesië, Australië en Nieuw Zeeland.

Ons kwaliteitsteam

Jaap van der Hek - QESH Medewerker

Jaap van der Hek
QESH Manager
Tel. +31 (0)30 760 7880

Georgine Dröge - QESH Medewerker

Georgine Dröge
QESH Medewerker
Tel. +31 (0)30 760 7880

Mascha Abrahamsen - QESH Medewerker

Mascha Abrahamsen
QESH Medewerker
Tel. +31 (0)30 760 7880